شرکت نریمان

باشگاه مشتريان NP در راستای ايجاد پل ارتباطی مستحکم با همراهان هميشگی و با هدف افزايش سطح رضايتمندی مشتريان و بهبود خدمات راه اندازی گرديده است. هدف از راه اندازی باشگاه مشتريان ، علاوه بر استحکام روابط بین هایک ویژن و مشتريان ومخاطبان ، ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه علاوه بر خدمات متعارف می باشد. مشتريان قادر خواهند بود ضمن عضويت در باشگاه مشتریان از لحظاتی جذاب و خدماتی متفاوت برخوردار گشته و در ازای فعالیت در باشگاه مشتريان NP ، امتیاز کسب نمايند.